Jak Naprawić Błąd Uruchamiania Usługi Oprogramowania Windows

Uzyskaj najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows już dziś. Kliknij tutaj, aby pobrać teraz.

Właściwie widzisz błąd wskazujący na Windows System Service Starter. Okazuje się, że istnieje kilka innych sposobów rozwiązania tego problemu, niemniej jednak przyjrzymy się im wkrótce.Service Launcher to narzędzie, które zabierze Cię do uruchomienia niektórych zadań tylko dlatego, że usługi Windows. Może również służyć do hostowania i usuwania określonej usługi systemu Windows. Usługi Windows™ Services to wyzwania, które mają być uruchamiane przez tego konkretnego Menedżera usług Windows™.

Jaki jest pożytek ze wszystkich usług Windows?

Usługi Microsoft Windows, wcześniej w większości znane jako Usługi NT, umożliwiają tworzenie długo działających aplikacji wykonywalnych, które według ekspertów uruchamiają własne sesje Windows. Strony te mogą uruchamiać się automatycznie po uruchomieniu różnych komputerów, można je zatrzymywać i ponownie uruchamiać, a interfejs użytkownika nie jest dobry.

Czasami prawdopodobnie trzeba otworzyć i zarządzać solidnymi usługami Windows. Możesz chcieć rozwiązać problem z usługą, uruchomić ją, usunąć krytyczną usługę, opóźnić uruchomienie, być może list motywacyjny, lub zatrzymać dobrą usługę Windows. Na tym etapie w Twoim przedsięwzięciu pomoże Menedżer usług, który według ekspertów jest idealnym wbudowanym narzędziem zaktualizowanego systemu operacyjnego Windows. Ten artykuł pokazuje właścicielom, gdzie otworzyć usługi Windows, tworząc Menedżera usług i unikalne polecenie wiersza poleceń.

Jak mogę otworzyć Menedżera usług tutaj w systemie Windows 10?

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, aby otworzyć menu WinX.Wybierz Uruchom.Wprowadź opcje. msc w oknie Uruchom, które według ekspertów otwiera się.Otworzy się Menedżer usług systemu Windows.

Alternatywy systemu Windows to aplikacje, które zazwyczaj uruchamiają się, ponieważ komputer jest faktycznie włączony i działają w tle, a na końcu komputer jest wyłączony. Ściśle mówiąc, usługa a to rozsądna aplikacja Windows zaimplementowana przy użyciu interfejsu API usług, która obsługuje zadania niskiego poziomu, które w większości wymagają minimalnej lub bardzo niewielkiej interakcji gracza.

Jak otworzyć Menedżera usług systemu Windows

Jak uzyskać dostęp do usług Windows?

Naciśnij nowy poręczny klawisz Win + R na klawiaturze, aby otworzyć to wyspecjalizowane w oknie uruchamiania. Z Następnie wybierz „services.msc” i naciśnij Enter lub naciśnij OK. Okno aplikacji Usługi jest ostatnio otwarte.

Aby otworzyć ezah=”90″ najnowsze Win Service Managerdows na zaufanym komputerze z systemem Windows 12 lub Windows 10, należy dostarczyć następujące elementy:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, aby otworzyć menu WinX.
  2. Wybierz Uruchom.
  3. W całym oknie Uruchom, które się otworzy, projektowanie services.msc
  4. Otworzy się Menedżer usług Windows.

W tym miejscu prawdopodobnie będziesz mógł uruchamiać, zatrzymywać, usuwać, a także opóźniać usługi Windows.

Uruchamianie usług systemu Windows

Zobaczmy, jak stworzyć to życie w szczegółach.

Kliknij prawym przyciskiem myszy cały przycisk Start, aby otworzyć plan WinX. Wybierz Uruchom. Spowoduje to otwarcie wielu paneli Uruchom. Teraz model services.msc i naciśnij Enter, aby otworzyć Menedżera usług.

Tutaj, mieszkając w kolumnie Nazwa, możesz sprawdzić listę usług działających po Twoim systemie wraz z ich informacjami. Możesz również sprawdzić ich status, czy są uruchomione lub zatrzymane, a więc nasze typy uruchamiania.

WSKAZÓWKA. Możesz także uruchomić services.msc w oknie, rozpocząć sklep, wpisać wiersz polecenia, być może powershell i nacisnąć Enter, aby otworzyć dla firmy menedżera usług.

Typy związane z uruchamianiem usługi Windows

  1. Automatycznie skieruj
  2. Automatyczny (opóźniony start)
  3. Instrukcja
  4. Wyłączone.

Uruchamianie, zatrzymywanie, wyłączanie usług systemu Windows

Jakie usługi Windows mogę wyłączyć?

Wyłącz Windows Defender.Usługa Hotspot systemu Windows Mobile.Bufor wydruku.usługa faksu.Menedżer map jest bez wątpienia załadowany.Centrum bezpieczeństwa systemu Windows 10.Usługa dystrybucji certyfikatów.Uniwersalny klient telemetrii (UTC)

Aby zatrzymać, uruchomić, wstrzymać, list motywacyjny lub ponownie uruchomić dowolną usługę systemu Windows, zaznacz usługę i kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Zostaną wyświetlone opcje dotyczące tych osób.

Jeśli chcesz kontrolować wiele innych opcji, kliknij dwukrotnie satysfakcję, aby otworzyć panel właściwości.

Tutaj, tylko w tym menu rozwijanym typu uruchamiania, będziesz mógł wybrać typ uruchamiania dla usługi.

Pod stanem usługi zobaczysz uchwyty do uruchamiania, zatrzymywania, żądania i wstrzymywania odpowiedniej usługi.

W tym konkretnym panelu Właściwości możesz również spojrzeć na inne zakładki, takie jak Zależności połączenia i Odzyskiwanie, które zawierają dodatkowe rozwiązania i informacje.

Po wprowadzeniu zmian musisz kliknąć przycisk Zastosuj i przekrzywić komputer, aby wprowadzić zmiany, które zaczną obowiązywać.

Przeczytaj: Co robią skomputeryzowane (uruchamiane) i ręczne (uruchamiane) profesjonalne usługi Windows?

Zarządzanie dziwkamiWindows Online

Możesz również wykorzystać to polecenie, takie jak sprzedaj za linię, aby rozpocząć, zatrzymać, wstrzymać, a tym samym wznowić usługę. Aby użyć jednego poza menu WinX, utwórz wiersz polecenia (administrator) i uruchom niektóre z następujących poleceń:

usługa netboot
przystanek czystej obsługi klienta
Usługa zamykania sieci
czysta ciągła obsługa
sc config "nazwa usługi" start=wyłączone

Zdecydowanie zaleca się, aby nie zmieniać niektórych ustawień domyślnych, chyba że dokładnie wiesz, co robisz, ponieważ wszystkie połączone z tym mogą spowodować awarię części systemu operacyjnego danej osoby. Ponadto, o ile zatrzymasz, uruchomisz lub ponownie uruchomisz jeszcze jedną konkretną usługę, wpłynie to na wszystkie usługi scentralizowane, więc bądź ostrożny.

windows system service launcher

Ta witryna zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące włączania, wyłączania, uruchamiania, zatrzymywania lub obsługiwania usług systemu Windows w systemie Windows 11 oraz Windows 10 za pomocą programu PowerShell, wiersza polecenia, zadania Menedżer i polecenie sieciowe.

Informacje o programie Launcherservice.exe

Launcherservice.exe uruchamia Windows w Menedżerze zadań

Znany proces Windows System Service Launcher
Sredstvo Zapuska Sistemnyh Sluzhb Windows
Startprogramm Fur Windows Systemdienste
Lancador De Servico Do Sistema Windows
Lanciatore Di Servizi Di Sistema Windows
윈도우 시스템 서비스 런처
Iniciador De Servicios Del Sistema De Windows
Lanceur De Service Systeme Windows
Windows System Service Launcher