Łatwy Sposób Na Naprawienie Typu MIME Zestawu Java Servlet

Uzyskaj najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows już dziś. Kliknij tutaj, aby pobrać teraz.

W treści tego bloga zidentyfikujemy niektóre potencjalne czynniki sprawcze, które mogą spowodować zainstalowanie typu MIME Java Servlet, a następnie zasugerujemy możliwe rozwiązania mojego problemu.

Co należy ustawić jako typy zawartości, aby zachować rozszerzenie pliku?

Użyj ServletContext # getMimeType () , aby określić średnie Mime na podstawie znalezionej nazwy pliku.

 String mimeType = getServletContext (). Kontener serwletów getmimetype (nazwa pliku); 

Już teraz oferuje standardowe przypisanie klasyfikacji MIME w unikalnym web.xml . Jeśli chcesz nadpisać lub dodać więcej, wprowadź pojawiające się mapowania jako Mime w, powiedziałbym, aplikacji internetowej web.xml . W przypadku produktu

typ MIME przydzielony serwletowi java

   docx   Aplikacja / vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   xlsx   aplikacja mobilna / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 
 response.setContentType (mimeType);  

Zainstalowany plik zostanie pobrany z nazwą „doc”. Jak ustawić wszystkie nazwy plików tego serwletu na faktycznie załadowane dane.

Aby pomóc adresowi URL serwletu, dodaj fakt, że niektóre przeglądarki, takie jak MSIE, ignorują atrybut nazwa pliku określający sposób, w jaki zmienia się zawartość układu.

 Java Servlet Set Mime Type
Java Servlet Set Mime Type
Java Servlet Ustanavlivaet Tip Mime
Java Servlet Establecer Tipo Mimo
자바 서블릿 Mime 유형 설정
Servlet Java Imposta Il Tipo Mime
Java Servlet Set Mime Typ
Java Servlet Set Tipo Mime
Java Servlet Set Mime Typ
Servlet Java Definir Le Type Mime