Åtgärda Ngdbuild-fel

Skaffa det bästa Windows-reparationsverktyget idag. Klicka här för att ladda ner nu.

Om du har ett ngdbuild-fel i ditt system kommer den här artikeln definitivt att hjälpa dig att lösa det.

läser inÄ—Ursäkta att du avbryterUppdatering

Xilinx ISEä¸FEL: NgdBuild: 604

Anropa EDK-tecknet i själva SCH ISE, EDK-funktionen kan beskrivas som generellt mycket enkel, dvs CPU:n skriver ut raden bara rad gånger rad

ngdbuild error

Skapa bara ytterligare en orsak typ sch och specificera den till den högsta användargraden som heter “top.sch”.

Datorn går långsamt?

Körs din dator långsamt? Får du hela tiden Blue Screen of Death? I så fall är det dags att ladda ner Restoro! Denna revolutionerande programvara kommer att åtgärda vanliga fel, skydda dina data och optimera din dator för maximal prestanda. Med Restoro kan du enkelt och snabbt upptäcka eventuella Windows-fel – inklusive den alltför vanliga BSOD. Applikationen kommer också att upptäcka filer och applikationer som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Så lid inte av en långsam dator eller regelbundna krascher – skaffa Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Skanna din dator efter fel och åtgärda dem automatiskt

 • Skapa en källa för alla typer utom inbäddad processor tillsammans med name it mycpu

  Därefter aktiveras EDK vanligtvis automatiskt, jag lägger till apparater enligt mastern, väckarklockan är inte över än

  Formulera sedan den nya nätlistan, generera lib och bsp, hjälp dig att bygga nästan alla användarapplikationer på grund av edk.

  Gå till ISE, välj mycpu, schema tillväxtsymbol och lägg till symbol för att kunna anropa top.sch

  Men när det kommer fram misslyckas översättningen och ett stort fel rapporteras ofta till publiken

  Kanske ‘proc_sys_reset_0_wrapper’ inte var tillåtet. Säkra ett särskilt fullständigt namn, som kan innehålla skiljeteckenfel

  Eftersom det inte finns någon edif ngc-fil, jämför blocknamnet skiftlägeskänsligt

  och något filnamn edif eller till ngc eller specifik felstavning som pekar på typnamnet. Ikon

  (1) Lägg vanligtvis till sökvägen till EDK-projektimplementeringsunderkatalogen om du vill köra attributet “-sd:Macro Path” för att söka efter ngdbuild i ISE.

  (2) Detta kan betraktas som ett FEL riktat till programvaran och den auktoriserade har en förklaring till detta.

  Ok, men tyvärr förstår jag inte meningen med den här meningen

  Lägg till sökvägen för allmänt EDK-projektrenderingsunderkatalogen till hur sökvägen till -sd-makroskanningssökvägen, allt kommer att bli bra, tvärtom kommer NGC-filen fortfarande förmodligen inte att hittas

  “FEL: NgdBuild: 604 – diagnostiskt block som innehåller ‘Inst_edksub/proc_sys_reset_0’, av formen ‘proc_sys_reset_0_wrapper’ kan inte byggas. Detta kan tyckas orsakat av ett utdataidentifieringsfel, en saknad edif, och det kan vara en ngc-fil, versal till oöverensstämmelse mellan gemener namn och som en konsekvens av edif alternativ till ngc filkoncept eller stavfel på grund av typ discover Tecknet ‘proc_sys_reset_0_wrapper’ stöds definitivt inte alltid när det läses in i specifika mål ‘virtex5’.”

  “FEL: NgdBuild: 604-boolean med blocket ‘Inst_edksub/mdm_0’ som pekar på typen ‘mdm_0_wrapper’ kommer inte att monteras. Orsaken kan vara felstavning av PIN-namnet, specifik saknad EDIF- eller NGC-fil, inkonsekvens mellan blokami frasen för den aktuella filfrasen som edif eller ngc eller en faktisk felstavning av mellannamnet Stilen ‘mdm_0_wrapper’ stöds om den inte har ett mål på ‘virtex5’. “

  *12.1 Project Navigator kopierar alla XPS-genererade NGC-filer till installationsmappen som är associerad med det aktuella XPS-projektet, vanligtvis ISE-projektet på toppnivå.

  * 12.2 Project Navigator kopierar endast en NGC-fil (undermodul till NGC File EDK) till ISE-projektet.

  Inkludera nu attributet user_black_box i denna HDL-kod. Om du skapade din EDK-butik som ett system:

  Lägg till “Macro Search Path” = XPS-projektanvändningsunderkatalog där egenskaper måste tolkas så att ngdbuild kan avslöja nätlistor.

  Utför global optimering

  För projekt som experter tror att IP-kärnor eller olika typer kopplade till nätlistor, indikerar NGD-filen som genererades senare vid implementeringen av transformationsproblemet (NGDBuild) att hela verksamheten vanligtvis är helt sammanställd under den faktiska första perioden. Global Optimization är deras nya funktion som introduceras i Map 7.1.01i. Han ledde till att kompilera som kontrollera hela projektet för att hjälpa till med projektets prestanda genom att omoptimera det kombinerade registret och. Global optimering (skriv map -global_opt på den speciella kommandoraden) visar att den utan ansträngning ökar volymen av ämne flera med i genomsnitt 7 %

  ngdbuild error

  Vi introducerar Reimage, den revolutionerande nya programvaran som kan fixa alla Windows-relaterade problem med bara några enkla klick.

  Ngdbuild Error
  Oshibka Ngdbuild
  Ngdbuild Fout
  Erro Ngdbuild
  Ngdbuild 오류
  Errore Ngdbuild
  Error De Compilacion Ngd
  Blad Ngdbuild
  Ngdbuild Fehler