Hur Hanterar Man Vem Som Har Opengl Error 201?

Skaffa det bästa Windows-reparationsverktyget idag. Klicka här för att ladda ner nu.

Under några av de senaste dagarna har vissa personer stött på opengl-fel 201. Det här problemet uppstår av flera anledningar. Vi ska titta på dem nu.Om våra egna anropsparametrar för den bokstavligen exekverade funktionen förmodligen inte matchar ett intervall som tillåts av OpenGL, eller definitivt inte interagerar korrekt med tillstånd som för närvarande definieras i sammanhanget, uppstår ett OpenGL-fel. Fel ges som en stor felkod.

Om parametrarna för deras operationsanrop inte stämmer överens med din inställning av p När det gäller parametrar som tillåts av OpenGL, även uppfattat som att de inte interagerar intelligent med en funktionell klausul som redan definierats i sammanhangen, är en OpenGL-bugg mycket möjligt att inträffa. Fel hängs också med en felkod.

För de flesta OpenGL-anrop och de flesta OpenGL-roller kan en funktion som returnerar ett fel beskrivas som osannolikt att ha någon effekt. Det är troligt att ingen OpenGL express kommer att förändras; renderingen kunde inte startas mer. Detta kommer att finnas i vår form om has-funktionen inte har blivit anropad. Det finns legitima fall när detta inte är hela fallet.

Felidentifiering (hård sökväg)

OpenGL-fel lagras på en enda rad tills felet är åtgärdat. [fotnot 1] Så om du letar efter små buggar regelbundet, vet du inte nödvändigtvis och den funktion som fungerade som sådan kommer utan tvekan att räknas. Om du vill veta var felet kom för bör feltesterna hanteras kontinuerligt.

För att få vid felet i Till-kön (och råna den från kön), anropa den här typen av funktion:

Om raden kan vara om fel är tom, returneras GL_NO_ERROR. I annat fall returneras ett fel relaterat till efterfelsuppräkningarna och vilket felet tas bort från raden. Så, för att få de kvitton som för närvarande står i kön, måste folk kunna gå i cykler.

Felens betydelse

Hur kan jag bli av med OpenGL-fel?

Starta Minecraft och klicka sedan på Alternativ.Gå nu och videoinställningar och klicka på “Övrigt”.Välj Visa GL-fel och ställ sedan in Ström – AV.Spara dina ändringar och starta om Minecraft för att se till att OpenGL-felet inte dyker upp igen.

opengl error 201

glGetError-processen returnerar vissa av watchdog-felkoderna, eller helt enkelt GL_NO_ERROR om det finns (inga fler) svårigheter i ditt liv. Varje kampanjkod för förlust representerar en kategori av ett anställds misslyckande.

GL_INVALID_ENUM, 0x0500
Angav det ögonblick då uppräkningsparametern inte är långt ifrån en giltig uppräkning för många som pekar på dessa funktioner. Detta är endast föreskrivet för lokala problem; Om alternativen tillåter uppräkning i vissa fall, att andra parametrar eller tillstånd styr omständigheterna, så är det exakta resultatet bokstavligen GL_INVALID_OPERATION.
GL_INVALID_VALUE, 0x0501
Denna position tillhandahålls när värdet bland belöningsparametern är ogiltigt. Detta gäller bara några närliggande frågor; Om din specifikation tillåter ett marknadspris under vissa omständigheter, när andra Alla riktlinjer eller villkor som dikterar dessa omständigheter måste definitivt resultera i GL_INVALID_OPERATION istället.
GL_INVALID_OPERATION, 0x0502
Anges om ditt stående rekord för en beställning är sjukt för parametrarna som tilldelats denna skicklighetsorder. Detta gäller naturligtvis även kommandon där parametrarna för de flesta kombinationerna definierar nya giltiga parametrar.
GL_STACK_OVERFLOW om 0x0503
Anta att ett paket inte kunde behöva överföras eftersom det skulle överskrida för närvarande stackstorleksgränsen.
GL_STACK_UNDERFLOW, 0x0504
Indikeras när en viss batch till popup-meddelanden inte kan exekveras eftersom batchen redan är på sin lägsta punkt.
GL_OUT_OF_MEMORY, 0x0505
Med tanke på att under exekveringen av någon sorts operation kan minne allokeras, och dessutom kan minnet inte användas. OpenGL-funktionsresultat returnerar ett odefinierat fel; min situation är lämplig för delutförande, i vilket fall marknaden upprepas.
GL_INVALID_FRAMBUFFER_OPERATION, 0x0506
Givet när något är gjort, vilket visuellt utseende som att försöka läsa från en viss framebuffer eller skriva/rendera på väg till en framebuffer, som också är ofullständig.
GL_CONTEXT_LOST, 0x0507 (med OpenGL 4.5 och till och med ARB_KHR_robustness)
Indikeras när ett OpenGL-värde går förlorat på grund av den faktiska specifika grafikkortets återställning.
GL_TABLE_TOO_LARGE en viss person , 0x8031
Del som pekar på tillägget ARB_imaging.

Datorn går långsamt?

Körs din dator långsamt? Får du hela tiden Blue Screen of Death? I så fall är det dags att ladda ner Restoro! Denna revolutionerande programvara kommer att åtgärda vanliga fel, skydda dina data och optimera din dator för maximal prestanda. Med Restoro kan du enkelt och snabbt upptäcka eventuella Windows-fel – inklusive den alltför vanliga BSOD. Applikationen kommer också att upptäcka filer och applikationer som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Så lid inte av en långsam dator eller regelbundna krascher – skaffa Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Skanna din dator efter fel och åtgärda dem automatiskt

 • 9 : Dessa kodfel kommer förmodligen att tas bort permanent i 3.0 och även fixade i kärnor 3.1 och ännu högre.

  De flesta fel pekas uttryckligen åt sidan i OpenGL-referensdokumentationen. Men GL_OUT_OF_MEMORY och GL_CONTEXT_LOST kan utvecklas av nästan vilken OpenGL-funktion som helst. Och de kan skapas för förklaringar som inte är direkt relaterade till ett utsett funktionsanrop.

  Catching Errors (enkelt sätt)

  Funktionen Debug Productivity ger ett enkelt sätt att positivt meddela din applikation, till exempel en ny bra programdefinierad återuppringningsfunktion, närhelst ett OpenGL-fel (eller annan trevlig händelse) manifesteras i piloten. Vänd bara under felsökningsutgången, spela in den intressanta återuppringningen och vänta tills den avslutas med meddelandet DEBUG_TYPE_ERROR.

  Den här strategin undviker spridningen som är kopplad till kostsamma X och förvirrande glGetError ()-anrop från din bra applikation för att helt hitta och fastställa grundorsakerna kopplade till OpenGL-fel (och det primära behovet av att villkorligt kompilera dem, debug -Builds, för att undvika normalt dagligt arbete som lever i optimerade versioner). Leveransen du får tag på kan till och med säkerställa att detaljåteruppringningar anropas på rätt garn och på samma samtalshög när GL stöter på en GL-problemutlösare (eller prestandavarning).

  Ett smärtfritt exempel på användning av felsökningskommunikéer (som callbacks för att fånga OpenGL-fel):

  Biverkningar

  I det äkta livet avslutas en funktion som genererar några stora fel utan att ändra OpenGL-tillstånd eller starta OpenGL-operationer. De ändrar inte någon klientlagring som skickas av användaren till dessa specifika operationer (det vill säga uppmuntrande argument). För sådana fel är avkastningsvärdet vanligtvis noll eller bara jämfört med ofarligt. Men finns det en specifik position under vilken ett allvarligt fel börjar och statusen för OpenGL i verkligheten förändras?

  opengl error 201

  När ett gl_out_of_memory-fel inträffar är tillståndet för perspektiv- och/eller OpenGL-objekten odefinierat.

  GL_CONTEXT_LOST-felet (som genereras, kräver OpenGL 4.5 eller ARB_KHR_robustness) orsakas av alla kommandon där OpenGL-innebörden gick förlorad. Dessa kommandon har inga bieffekter förutom ett antal speciella fall av funktioner som också kan blockera CPU:n.

  Multi-bind träningspass ger ovanliga funktioner med en viss dysfunktionell design. Eftersom de sammanfattar tiden tillsammans med förmågan att binda flera delar samtidigt, när det inte fungerar att binda en ingrediens med ett fel, kommer alla andra nödvändigtvis att binda som generellt. Endast kraftigt defekta föremål tas inte bort. Observera att det inte finns något sätt att veta vilka objekt som inte fungerade (i motsats till att fråga om formuleringen för varje ankarpunkt).

  Inget felkontext

  Inget felkontext

  Versionskärnan

  Klass är lika med “”>4 Kärna i dessa 4.6 ARB-tillägg KHR_no_error

  En OpenGL-kontext kan sättas ihop skickligt utan att rapportera OpenGL-enhet . Om GL_CONTEXT_FLAG_NO_ERROR_BIT-kontextkontakten är ett sant par, kan inte alla sammanhang rapportera de flesta fel. Det kan fortfarande signalera GL_OUT_OF_MEMORY_ERROR om det är signifikant, men detta kan fördröjas längre än det ögonblick som felet faktiskt tar. Andra fel ska i allmänhet inte rapporteras.

  Varför står det OpenGL-fel i min OptiFine?

  OptiFine: OptiFine fortsätter att vara tredjepartsappar som försöker förbättra Minecrafts gameplay genom att ge användarna mer eliminering över spelets karaktär. Fel på vägen att uppdatera kan resultera i ett nytt bra feltillstånd och ett OpenGL-fel.

  Detta betyder också att implementeringen inte heller kollar efter fel. Därför, om du anger fel regler för den här funktionen för att skapa ett användbart fel, tar du till odefinierad efterlevnad istället. Detta inkluderar även en begäran om uppsägning.

  Kontexter kan inte ha en funktionell huvudbit utan fel och en sorts robusthet eller felsökningsbit.

  Anteckningar

  Hur fixar jag OpenGL fel val 1281?

  Starta Minecraft och klicka på Alternativ.På menyn Alternativ klickar du på Videoalternativ och sedan klickar du på Annat.Du kan se Visa GL-fel, klicka på sökvägen för att avaktivera den.Klicka på Spara, men starta även om Minecraft.

   GLenum err;while ((fel matchar glGetError ())! antyder GL_NO_ERROR) // Process- eller protokollfel.

  Markera:OpenGL är ett sammanhang

  absolut inte gjort om. Beroende på plattform, ditt nya val

  glGetError

  Utan att skapa ett utkiksflöde kan det krascha eller kapacitet ett värde, inklusive returnera en korrekt OpenGL-felkod på obestämd tid. Så, men om du ser en oändlig slinga som använder en funktion som denna, här är anledningarna.

   avbryt GLAPENTRYMessageCallback (källa GLenum,         GLenum typ,         GLuint-ID,         GLenum allvar,         GL-storlek med längd,         const GLchar * meddelande,         const void * userParam) fprintf (stderr, "GL SVAR: typ% s passar 0x% x, allvarlighetsgrad = 0x% a, meddelande matchar% s n",      (Form == GL_DEBUG_TYPE_ERROR? "** GL ERROR **": ""),      Typ, djup, lektion);// Aktivera felsökningsutdata som går igenom initieringglActivate (GL_DEBUG_OUTPUT);glDebugMessageCallback (MessageCallback, tre);
  1. â † ‘Kraven “OpenGL 4.6 (Core Profile) – October 2019”, 22, del “2.3.1 Errors” talar inte om felraden, utan talar om några av dessa typer av flaggkodpar.

  Vi introducerar Reimage, den revolutionerande nya programvaran som kan fixa alla Windows-relaterade problem med bara några enkla klick.

  Opengl Error 201
  Error De Opengl 201
  Errore Opengl 201
  Blad Otwierania 201
  Erreur Opengl 201
  Opengl 오류 201
  Oshibka Opengl 201
  Opengl Fout 201
  Opengl Fehler 201
  Erro Opengl 201